est l eng l rus
Referentsid

Firmast

Majandusnäitajad  I  Traditsioonid

AS Megaron-E on 1992. aastast tegutsev erakapitalil põhinev aktsiaselts.

AS Megaron-E äritegevus baseerub kahel omavahel lähedasel tegevusalal:

  • ehitustegevus
  • kinnisvara arendus, – haldamine, – rentimine.

Ehitustegevus

AS Megaron-E taktika ehitusteenuste osutamisel on suunatud klientide vajaduste komplekssele ja kvaliteetsele rahuldamisele.

AS Megaron-E teostab ehitusprojekte peamiselt peatöövõtu meetodil. Klientide vajaduste komplekssemaks rahuldamiseks on võetud suund projektijuhtimise meetodi rakendamisele, sealhulgas pakkumaks oma teenust alates sobiva ehituskrundi hankimisest ja projekteerimise korraldamisest kuni ehitise valmisehitamise- ja selle sisustamiseni.

Ettevõtte oma tööjõuga teostatakse üldehitus- ja elektritöid. Väljakujunenud usaldusväärseid koostööpartnereid – alltöövõtjaid kasutatakse viimistlustööde tegemisel ning eritöödel (sanitaartehnilised-, ventilatsiooni- ja nõrkvoolutööd).

Kinnisvaraalane tegevus

AS Megaron-E kinnisvaraalane tegevus on suunatud oma tarbeks äri-, lao- ja tootmishoonete ehitusse ning nende rendileandmisele, haldusteenuse pakkumisele.

Kvaliteedijuhtimise süsteem

Eesmärgiga tõsta ettevõtte majanduslikku efektiivsust on AS Megaron-E loonud, dokumenteerinud ning juurutanud ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi.

Märtsis 2002 tunnustas Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. AS Megaron-E kvaliteedijuhtimise süsteemi vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001:2000.

2010. aastal alustas ettevõte keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist ja dokumenteerimist vastavalt standardile 14001:2004 ja 2011. aasta märtsis omistati Megaron-E AS-ile ISO 14001:2004 sertifikaat.

AS Megaron-E kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaks on ehitustööde tellijate, ettevõtte töötajate ja omanike rahulolu saavutamine järgides keskkonna mitte saastamise põhimõtteid õigusaktidega sätestatud korras käitudes keskkonna suhtes hoolivalt.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kasutussfääri kuuluvad:

  • projektijuhtimine ja peatöövõtt tööstus- ja tsiiviilehituses.
  • Üldehitus- ja remonditööd ning hoonesisesed elektripaigaldustööd tööstus- ja tsiviilehituses.

Tuginedes ISO 9001:2008 protsessikeskusele, tegeleb AS Megaron-E edasi oma juhtimissüsteemi edasiarendusega ja täiustamisega, kasutades protsessijuhtimise võtteid.

Iso sertifikaat

Liikmelisus

AS Megaron-E on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige aastas 1995 ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige 2003. aastast.